Odaberite svoj jezik

Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad

 

KORISNIK: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda – Umag.

 

OPIS PROJEKTA: 

Projekt „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ (skraćeno EU projekt Umag-Savudrija-Novigrad) uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području koje teritorijalno obuhvaća Savudriju, Umag, Novigrad i Brtoniglu. Projekt ima za cilj unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje.
Aktivnosti u okviru projekta uključuju proširenje i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda na predmetnom području, izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja (UPOV „Umag jug“, kapaciteta 59.000 ES), nadogradnju postojećeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sa I. stupnja na III. stupanj pročišćavanja (UPOV „Novigrad“, kapaciteta 30.000 ES) te nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje. Također, u projektu su uključene usluge potrebne za uspješnu provedbu projekta (stručni nadzor nad gradnjom, arheološki nadzor i radovi te upravljanje projektom) kao i usluge promidžbe i vidljivosti u svemu prema EU pravilima.
Projekt je usklađen s glavnim ciljevima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“, Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa; specifični cilj 6ii2: razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda te povećanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
Projekt „Poboljšanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad istarski“ vrijedan je 556.694.338,33 HRK (s PDV-om). Ukupni prihvatljivi troškovi su 445.355.470,66 HRK od čega bespovratna EU sredstva su 316.810.294,39 HRK (71,14% prihvatljivih troškova). Preostali dio osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. u jednakim udjelima.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Provedba EU projekta planirana je u razdoblju od 2019. do 2023. godine.

 

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:
6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda – Umag
Adresa: Tribje 2, 52470 UMAG – UMAGO
Tel. (centrala) : 00385 (0)52 741-585, 741-350, 743-397, 742-099
Fax: 00385 (0)52 741 – 557
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: https://www.6maj-odvodnja.hr/kontakt/

  • Pregleda: 1192