Odaberite svoj jezik

GOOD SEAFOOD

NAZIV PROJEKTA: Good local seafood for a unique gastronomic experience and a healthy childhood / Kvalitetna lokalna riblja hrana za jedinstveno gastronomsko iskustvo i zdravo djetinjstvo

AKRONIM: Good Seafood

KORISNIK: Općina Brtonigla-Verteneglio.

PARTNERI: Dječji vrtić »Kalimero« - Scuola dell'infanzia »Calimero« i Turistička zajednica Općine Brtonigla.

OPIS PROJEKTA:
Općina Brtonigla-Verteneglio, Dječji vrtić Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero i Turistička zajednica Općine Brtonigla će realizacijom projekta »Good Seafood«, kroz provedbu zajedničkih aktivnosti, povećati prepoznatljivost vrsta loklanih riba, valorizirati i promovirati tipične lokalne recepte sa autohtonim vrstama ribe, uključiti autohtone riblje vrste u lokalnu gastronomsku ponudu, pripremiti prikladnu prezentaciju djelatnosti ribarenja i ribarstvene baštine na području FLAG-a i povećati konzumaciju ribe i drugih morskih organizma pri Dječjem vrtiću »Kalimero«. U sklopu projekta će tijekom 12 mjeseci biti realizirani višejezični promotivni i edukativni materijali sa lokalnim ribljim receptima, organizirati će se manifestacija »More na stolu«, realizirati će se promotivni i edukativni video spor »Dan s ribarom«, organizirati će se radionica kuhara »Recepti sa autohtonim ribama«, uvoditi će se dodatni riblji meni u jelovnik Dječjeg vrtića, nabaviti će se oprema za adekvatno skladištenje ribe pri samom vrtiću te će se vrtićka djeca voditi na edukativni izlet u Aquarium Pula.

CILJEVI:
Dugoročna svrha prijavljenog projekta je jačanje svijesti građana Općine Brtonigla-Verteneglio o važnosti konzumacije lokalnih vrsta riba, upoznavati žitelje i posjetitelje sa tradicionalnim kulinarskim receptima sa ovoga podneblja, kako bi se potakla potrošnja lokalne ribe i drugih morskih organizama. Kako bi se postigla naprijed navedena svrha, odabrane su određene edukativne i promotivne aktivnosti kojima se mogu efikasno postići zacrtani ciljevi edukacije stanovništva i promocije lokalnih ribarskih proizvoda.
Projekt će pozitivno utjecati na FLAG područje zbog povećanog broja educiranih osoba oko pitanja važnosti konzumacije ribe, kao i zbog efekata koji će postići promocijom lokalnih ribljih specijaliteta na bazi ribe.
Projektom je predviđeno da će edukacijske aktivnosti biti usmjerene prema djeci vrtićke dobi, roditeljima vrtićke djece i odgojiteljima, kao i drugog osoblja dječjeg vrtića, dok će promotivne aktivnosti ciljati sve posjetitelje Općine Brtonigla-Verteneglio, ali i lokalno stanovništvo.
Specifični ciljevi projekta:
SC 1 – Povećanje prepoznatljivosti vrsta riba na području FLAG-a te valorizacija i turistička promocija tipičnih lokalnih recepata za pripremu autohtonih vrsta ribe, radi povećanja njihove konzumacije
SC 2 – Promocija konzumacije autohtonih ribljih vrsta u lokalnim restoranima i konoba uz uključivanje istih u lokalnu gastronomsku ponudu
SC 3 – Upoznavanje lokalnog stanovništva i vanjskih posjetitelja s djelatnošću ribarenja i s ribarstvenom baštinom na području FLAG-a
SC 4 – Povećanje konzumacije ribe i drugih morskih organizma pri Dječjem vrtiću »Kalimero«

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
- Stanovnici Općine Brtonigla-Verteneglio, vanjski posjetitelji, partneri i svi ostali krajnji korisnici će se upoznati sa vrstama autohtonih riba i sa receptima za pripremu lokalnih vrsta ribe, kojima će moći pristupiti svi stanovnici sa FLAG područja
- Ugostitelji će imati proširenu gastronomsku ponudu, u kojoj će uživati svi gosti restorana i konoba
- Vlasnici restorana i konoba će povećati prodaju specijaliteta na bazi ribe
- Stanovništvo cijelog FLAG područja, partneri i vanjski posjetitelji detaljno će se upoznati sa ribarstvenom baštinom
- Kuhari koji će sudjelovati na radionici „Recepti sa autohtonim ribama“ naučiti će kako koristiti autohtonu ribu za pripremu kulinarskih specijaliteta i razmijeniti znanja, sastavljajući recepte koji će biti dostupni široj publici
- Vrtićka djeca će konzumirati više ribe
- Vrtićka djeca i odgojitelji koji će sudjelovati edukativnoj posjeti Aquarium Pula naučiti će o autohtonim morskim vrstama

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: ukupna vrijednost projekta iznosi 249.594,15 HRK, a očekivano sufinanciranje iz javnog izvora u okviru provedbe LRSR je 249.594,15 HRK (EU sredstva 85%, RH sredstva 15%).

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: ožujak 2022. – 02.2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Tea Rakar, Samostalni upravni referent za provođenje projekata, EU fondova i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio
Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
Tel./Fax.: +385 (0)52 774 174
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.brtonigla-verteneglio.hr

Više informacija o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo možete pronaći na https://euribarstvo.hr/europski-fond-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020-epfr/ .

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Brtonigla-Verteneglio.

Kvalitetna lokalna riblja hrana za jedinstveno gastronomsko iskustvo i zdravo djetinjstvo

  • Pregleda: 734