Odaberite svoj jezik

Izdvoji s(v)e. Fai la differenza

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

 

KORISNIK: Grad Novigrad - Cittanova.

 

OPIS PROJEKTA:

Na području Općine Brtonigla – Verteneglio realizirane su aktivnosti projekta „Izdvoji s(v)e. Fai la differenza. Provedba izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpada na području gradova Novigrad i Buje, te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj“. Za provedbu projektnih aktivnosti, sa korisnikom i sa ostalim sunositeljima aktivnosti, dana 29.03.2018. godine potpisan je Sporazum o udruživanju u provedbi projekta.

Nositelj projekta bio je Grad Novigrad - Cittanova, a projekt obuhvaćao je područje gradova Novigrad i Buje te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj sa ukupno 12.739 stanovnika prema popisu iz 2011. godine.

U sklopu ovog projekta provedene su zajedničke aktivnosti na informiranju i educiranju građana, turista i posjetitelja o načinu i važnosti održivog gospodarenja otpadom. Kroz projekt uspostavljena je suradnja sa civilnim sektorom i obrazovnim ustanovama, a poseban naglasak je stavljen na edukaciji djece. Ovim se projektom nastavila i nadopunila već postojeća, višegodišnja kampanja koja se provodi na području JLS-ova iz obuhvata projekta od 2012. godine i to pod nazivom - Izdvoji s(v)e. Fai la differenza -, a u koordinaciji sa zajedničkim komunalnim poduzećem 6 maj d.o.o..

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Provedbom ovog projekt podizana su znanja i svijesti građana i turista o važnosti očuvanja okoliša i održivom gospodarenju otpadom. Time se doprinijelo očuvanju okoliša, zdravlju ljudi, očuvanju resursa, jačanju gospodarskih aktivnosti vezanih uz ponovno iskorištavanje otpada, smanjenju troškova za odvoz i zbrinjavanje otpada.

Provedbom projekta generira je i značajan broj poslova za vanjske subjekte, poduzeća i suradnike koji su izravno ili neizravno angažirani u projektu.

Rezultati projekta:

1. Provedeno 5 obaveznih i 10 preporučenih aktivnosti
2. Više od 95% stanovnika područja obuhvata projekte obuhvaćeno izobrazno - informativnim aktivnostima
3. Sve provedene aktivnosti zabilježene u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

Po prijavi projekta na Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ odobren bespovratni iznos u visini od 491.118,95 kn (85% sveukupne vrijednosti projekta od 577.787,01 kn).

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Početak provedbe bio je 01. listopada 2018. godine, a provedba trajala je 20 mjeseci.

 

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

  • Pregleda: 851