Odaberite svoj jezik

Izgradnja prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe s pratećom infrastrukturom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

KORISNIK: Općina Brtonigla – Verteneglio.

 

OPIS PROJEKTA:

Zahvaljujući realizaciji projekta „Izgradnja prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe s pratećom infrastrukturom“ ista će se Poduzetnička zona stavi u funkciju, čime će se omogućiti razvoj industrije, poduzetništva i novog zapošljavanja na lokaciji koja je vrlo interesantna domaćim i stranim investitorima zbog optimalne prometne povezanosti i geografske lokacije. Izgradnja prometnice i prateće infrastrukture nužni je preduvjet, kojim će se omogućiti da se parcele u sklopu zone mogu ustupiti potencijalnim investitorima.

Projektom su, između ostalog, realizirane sljedeće stavke: izgrađena prometnica, izgrađen sustav vodoopskrbe i odvodnje, postavljena javna rasvjeta, postavljene telekomunikacijske instalacije i postavljena plinska instalacija. Za sve su navedene radove izrađeni potrebni projekti, izrađena je investicijska studija za sveukupno investiciju te je ishođena građevinska dozvola. Nakon realizacije, ishođena je i uporabna dozvola.

Poduzetnička zona „Štrpe“ imat će pozitivan utjecaj na sveukupni razvoj Općine Brtonigla, posebice u odnosu na očekivani pozitivni ekonomsko-gospodarski rast i povećanje učinka ukupnog gospodarstva.
Provedbom predmetnog projekta i osiguranjem održivosti poslovanja poduzeća nakon provedbe projekta, doprinijet će se konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva na lokalnoj i regionalnoj razini te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Projekt izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza) prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, koji je objavljen u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prijavu je Općina poslala 22.09.2017. godine te je dana 17.06.2019. stupio na snagu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Tijekom provedbe ovog projekta provedene su i odgovarajuće aktivnosti informiranja, promoviranja i osiguravanja vidljivosti programa.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Svrha: Omogućiti kvalitetnu poduzetničku infrastrukturu koja će poslužiti kao privlačenje investicija u Općinu Brtonigla.

Opći cilj: Jačanje gospodarskog razvoja Općine Brtonigla i regionalne konkurentnosti kroz povećanje stope zaposlenosti i razvoj dinamične i poduzetničke klime.

Specifični cilj: Stvoriti kapacitet općinske i regionalne poduzetničke potporne infrastrukture, kroz izgradnju prometnice i prateće infrastrukture.

Specifični će se ciljevi ostvariti kroz brži prosperitet poduzetništva na općinskoj i regionalnoj razini, a sama Poduzetnička zona u Brtonigli biti će aktivna, odnosno omogućiti će se njezino komercijalno korištenje. Porast broja poduzeća u zoni će se prema planu ostvariti uz uvjet uspostave infrastrukture na budućim parcelama. Trenutno na području Poduzetničke zone ne postoje aktivni poduzetnici, upravo zbog toga što do sada nije postojala neophodna poduzetnička infrastruktura, a plan je da se do 2023. godine ostvari planirana brojka od 11 aktivnih poduzetnika.

Očekuje se da će biti vidljivi višestruki razvojni pomaci, lokalnog i regionalnog konteksta:

- otvaranje novih radnih mjesta,
- poticanje gospodarskog razvoja,
- poticanje poduzetništva i investicija.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

Sveukupan iznos projekta bez PDV-a je 2.417.841,19 HRK, a dodijeljena potpora iznosi 1.135.835,11 HRK.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 1. travnja 2019. do 30. travnja 2021. godine.

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Tea Rakar, Samostalni upravni referent za provođenje projekata, EU fondova i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio
Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
Tel./Fax.: +385 (0)52 774 174
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Brtonigla – Verteneglio.

  • Pregleda: 2174