Odaberite svoj jezik

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija zgrade i prenamjena u Kulturni centar Aleksandar Rukavina

KORISNIK: Općina Brtonigla-Verteneglio.

OPIS PROJEKTA:
Projektom se planira rekonstruirati zgrada u naselju Brtonigla-Verteneglio, na k.č.br. 805/17, k.o. Brtonigla i otvaranje Kulturnog centra „Aleksandar Rukavina“, koji će osim stalnog postava akademskog kipara A. Rukavina služiti za organizaciju raznih kulturnih evenata i za odvijanje društvenih događaja i manifestacija.

CILJEVI:
Rekonstrukcijom zgrade i prenamjenom u Kulturni centar Aleksandar Rukavina postići će se sljedeći ciljevi:
1. Poboljšanje infrastrukture koja je namijenjena kulturi, čime će se poticati uvođenje novih kulturnih i društvenih sadržaja;
2. Povećanje atraktivnosti naselja Brtonigla-Verteneglio, poboljšanje životnih uvjeta na području Općine Brtonigla-Verteneglio i na području djelovanja LAG-a Sjeverna Istra te stvaranje preduvjeta za uvođenje novih aktivnosti, čime će se neizravno utjecati na daljnji gospodarski razvoj naselja, Općine i LAG područja; 
3. Promicanje društvene uključenosti, kroz realizaciju infrastrukture na ruralnom području koja će biti namijenjena javnoj upotrebi i koja će biti dostupna različitim pojedincima i interesnim skupinama. 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
stalnog postava akademskog kipara A. Rukavina služiti za organizaciju raznih kulturnih evenata i za odvijanje društvenih događaja i manifestacija (mjerljivi indikatori: 1 rekonstruirana zgrada, ukupno neto površine 148,60 m2);
2. Povećana atraktivnost naselja Brtonigla-Verteneglio, poboljšani životni uvjeti na području Općine i na području djelovanja LAG-a Sjeverna Istra, stvoreni preduvjeti za uvođenje novih aktivnosti kojim će se utjecati na daljnji gospodarski razvoj naselja, Općine i LAG područja zbog kreiranog novog sadržaja (mjerljivi indikator: 1 rekonstruirana zgrada i uređen okoliš na atraktivnoj lokaciji u samom centru naselja);
3. Potaknuta društvena uključenost na ruralnom području, zahvaljujući realiziranoj infrastrukturi koja će biti namijenjena javnoj upotrebi i koja će biti dostupna različitim pojedincima i interesnim skupinama; projekt će doprinijeti smanjivanju negativnih demografskih trendova, a novonastali kulturni centar poticati će mlade da se aktivno bave kulturom i društvenim djelatnostima (mjerljiv indikator: osnovan Kulturni centar Aleksandar Rukavina).

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: ukupna vrijednost projekta iznosi 45.629,70 EUR, odnosno 343.796,94 HRK, a očekivano sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. je 29.924,75 EUR, odnosno 225.468,00 HRK (EU sredstva 90%, RH sredstva 10%).

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: siječanj 2023. – lipanj 2025.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Tea Rakar, Viši stručni suradnik za provođenje projekata, EU fondova i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio
Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
Tel./Fax.: +385 (0)52 774 174
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.brtonigla-verteneglio.hr

Više informacija o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo možete pronaći na https://www.apprrr.hr/ 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Brtonigla-Verteneglio.

  • Pregleda: 629