Odaberite svoj jezik

Odluka o izdavanju suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada predlagatelja 6. maj d.o.o. Umag

Odluka o izdavanju suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada predlagatelja 6. maj d.o.o. Umag objavljen je u Službenim novinama Općine Brtonigla – Verteneglio br. 09/18.

  • Pregleda: 1400
Preuzimanje priloga:
Odluka o izdavanju suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada predlagatelja 6. maj d.o.o. Umag (Sl.novine br. 09/18) [15.41Kb]
Uploaded Utorak, 04 Rujan 2018 by Brtonigla-Verteneglio