Odaberite svoj jezik

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla-Verteneglio

Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio na svojoj 21. sjednici održanoj 17.prosinca 2019. godine, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla-Verteneglio, kojom je izvršeno usklađenje navedene Odluke sa odredbama Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnom otpadom (NN br. 84/2019). Odluka je objavljena u Službenim novinama Općine Brtonigla -Verteneglio br. 19/2019.

  • Pregleda: 701
Preuzimanje priloga:
Odluke_izmjena-dopuna_ONPJUGKO_općina_brtonigla.docx [33.61Kb]
Uploaded Četvrtak, 09 Siječanj 2020 by Brtonigla-Verteneglio