Odaberite svoj jezik

Izvođenje javnih radova nastavaka izgradnje prometne mreže stambenih ulica i parkirališta sa pratećom infrastrukturom u naselju Karigador

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. kolovoza 2016. godine, objavljena je Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave Ev.br. MN-1/2016 sa pripadajućim Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

  • Pregleda: 1426
Preuzimanje priloga:
Odluka o odabiru u postupku javne nabave radova ulice Karigadoru [334.69Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 29 Kolovoz 2016 by Brtonigla-Verteneglio
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvoreni postupak javne nabave EV-MN-01-2016 [355.72Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 29 Kolovoz 2016 by Brtonigla-Verteneglio