Odaberite svoj jezik

III.Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2019. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18 ) Načelnik objavljuje III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2019. godinu, koji sadržava i tablični prikaz samog plana.

  • Pregleda: 643
Preuzimanje priloga:
Zakljucak-u-utvrdivanju-III.izmjene-i-dopune-Plana-nabave-za-2019.docx [33.57Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 06 Svibanj 2019 by Brtonigla-Verteneglio