Četvrtak, 25 Siječanj 2018 19:54

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst ) načelnik Općine Brtonigla, donosi Zaključak o utvrđivanju I. Izmjena i dopuna plana nabave Općine Brtonigla za 2018. godinu, koji sadržava i tablični prikaz samog plana.

Pročitano 197 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr