Srijeda, 28 Ožujak 2018 12:39

II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18 ) načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio, donosi Zaključak o utvrđivanju II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu, koji sadržava i tablični prikaz samog plana.

Pročitano 156 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr