Ispiši ovu stranicu

VIII. Dopune Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2020. godinu

(0 glasova)
04, Pro 2020
Pročitano 116 puta

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18 ) Načelnik objavljuje VIII. Dopune Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2020. godinu, koji sadržava i tablični prikaz samog plana.