Odaberite svoj jezik

Plan nabave Općine Brtonigla za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst ) načelnik Općine Brtonigla, donosi Zaključak o utvrđivanju Plana nabave Općine Brtonigla za 2018. godinu, koji sadržava i tablični prikaz samog plana.

  • Pregleda: 983
Preuzimanje priloga:
19.01.Zakljucak_u_utvrdivanju_plana_nabave_za_2018..pdf [670.38Kb]
Uploaded Petak, 19 Siječanj 2018 by Brtonigla-Verteneglio