Odaberite svoj jezik

Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2023. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16 i 144/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/1, 03/21 i 07/21 Proč.tekst ) Načelnik objavljuje Plan nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2023. godinu, koji sadržava i tablični prikaz samog plana.

 

  • Pregleda: 262
Preuzimanje priloga:
Zaključak o utvrđivanju Plana nabave za 2023..docx [51.06Kb]
Uploaded Petak, 13 Siječanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio