Odaberite svoj jezik

V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2018.godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18 ) načelnik…

  • Pregleda: 572
Preuzimanje priloga:
V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2018.godinu [27.36Kb]
Uploaded Četvrtak, 04 Listopad 2018 by Brtonigla-Verteneglio