Odaberite svoj jezik

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16 , 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18, 03/21, 07/21-proč.tekst i 16/22) Načelnik objavljuje V. Izmjene Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu, koji sadržava i tablični prikaz samog plana.

 

  • Pregleda: 194
Preuzimanje priloga:
V Izmjena Plana nabave za 2024.docx [55.16Kb]
Uploaded Prije 4 tjedana. by Brtonigla-Verteneglio