Odaberite svoj jezik

VIII. Izmjene Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2022. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16 i 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18, 03/21, 07/21-proč.tekst) Načelnik objavljuje VIII. Izmjene Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2022. godinu, koji sadržava i tablični prikaz samog plana.

 

  • Pregleda: 207
Preuzimanje priloga:
Zaključak o utvrđivanju VIII Izmjene i dopune Plana nabave za 2022..docx [52.24Kb]
Uploaded Četvrtak, 17 Studeni 2022 by Brtonigla-Verteneglio