Odaberite svoj jezik

Po provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave KLASA: 361-01/23-01/04 URBROJ: 2163-13-04/05-23-02 od 16.05.2023. godine za predmet nabave: „Projektna dokumentacija rekonstrukcije i prenamjene stare škole u Novoj Vasi", Općinski načelnik Općine Brtonigala-Verteneglio donio je dana 29.05.2023. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se nalazi u prilogu.

 

  • Pregleda: 158
Preuzimanje priloga:
29 05 Odluka o odabiru ponuditelja.docx [57.5Kb]
Uploaded Srijeda, 31 Svibanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio