Odaberite svoj jezik

Obavijest o ishodu Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Po provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave KLASA:340-03/21-30/14 URBROJ:2105/04-02/01-21-2 od 05.10.2021. za predmet nabave: „asfalterski radovi na uređenju i sanaciji nerazvrstanih cesta u naselju Karigador – Kras, Nova Vas i Marinčići“ Općinski načelnik Općine Brtonigala – Verteneglio donio je dana 19.10.2021. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se nalazi u prilogu.

  • Pregleda: 266
Preuzimanje priloga:
Odluka o odabiru ponuditelja.docx [55.13Kb]
Uploaded Četvrtak, 21 Listopad 2021 by Brtonigla-Verteneglio