Odaberite svoj jezik

Obavijest o ishodu Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Po provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave KLASA:340-03/21-30/07 URBROJ:2105/04-04/04-21-2 od 08.10.2021. za predmet nabave: „Izrada projektne dokumentacije za prometnicu u naselju Donji Srbani.“ Općinski načelnik Općine Brtonigala – Verteneglio donio je dana 03.11.2021. Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave, koja se nalazi u prilogu.

 

  • Pregleda: 370
Preuzimanje priloga:
03.11.Odluka o poništenju.doc [79.5Kb]
Uploaded Srijeda, 03 Studeni 2021 by Brtonigla-Verteneglio