Odaberite svoj jezik

Obavijest o ishodu Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Po provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave KLASA:365-02/22-01/02 URBROJ:2163-13-04/05-22-2 od 12.07.2022. za predmet nabave: „Usluga zamjene postojećih armatura javne rasvjete na području Općine Brtonigla- Verteneglio novom“ Općinski načelnik Općine Brtonigala – Verteneglio donio je dana 25.07.2022. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se nalazi u prilogu.

 

  • Pregleda: 241
Preuzimanje priloga:
25.07.Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu zamjene rasvjetnih tijela.docx [25.38Kb]
Uploaded Utorak, 26 Srpanj 2022 by Brtonigla-Verteneglio