Odaberite svoj jezik

Obavijest o ishodu Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Po provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave KLASA:340-01/22-10/11 URBROJ:2163-13-04/05-22-2 od 17.11.2022. za predmet nabave: „Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste ŽC 5070-Bracanija“ Općinski načelnik Općine Brtonigala – Verteneglio donio je dana 28.11.2022. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se nalazi u prilogu.

 

  • Pregleda: 141
Preuzimanje priloga:
28.11..Odluka o odabiru ponuditelja za asfaltiranje Bracanija.docx [55.83Kb]
Uploaded Utorak, 29 Studeni 2022 by Brtonigla-Verteneglio