Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST O ISHODU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Po provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave KLASA: 361-01/22-10/18, URBROJ: 2163-13-04/03-22-04 od 06.12.2022. godine za predmet nabave: „Izrada izvedbenog projekta likovnog postava Centra za posjetitelje "VECIO MULIN", Općinski načelnik Općine Brtonigala-Verteneglio donio je dana 19.12.2022. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se nalazi u prilogu.

 

  • Pregleda: 137
Preuzimanje priloga:
Likovni postav - Odluka o ponistenju i Zapisnik.pdf [1.81Mb]
Uploaded Ponedjeljak, 19 Prosinac 2022 by Brtonigla-Verteneglio