Odaberite svoj jezik

Poziv na dostavu ponude za konzultantske usluge za pripremu prijavnih obrazaca, investicijske studije i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza)

Predmet nabave su konzultantske usluge za pripremu prijavnih obrazaca, investicijske studije i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza) na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ koji je objavljen u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te na ostalim izvorima sredstava od kojih se može zatražiti potpora za takvu vrstu projekta. Procijenjena vrijednost nabave je 25.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ponude moraju biti zaprimljene, bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika Općine Brtonigla do 12.05.2017. godine, do 14:00 sati. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene. Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu (obrazac 3), a kojeg je potrebno dostaviti ispunjenog i potpisanog od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

  • Pregleda: 861
Preuzimanje priloga:
Poduzetnicka_zona_Strpe_Konzultantske_usluge_Poziv_na_dostavu_ponude.pdf [117.06Kb]
Uploaded Petak, 05 Svibanj 2017 by Brtonigla-Verteneglio
Obrazac_3.docx [13.01Kb]
Uploaded Petak, 05 Svibanj 2017 by Brtonigla-Verteneglio