Srijeda, 20 Lipanj 2018 20:59

Poziv odličnim učenicima

Pozivaju se svi

- učenici svih razreda srednjih škola s prebivalištem na području  Općine Brtonigla - Verteneglio koji su ostvarili odličan uspjeh na kraju šk. god. 2017./2018. i

- učenici s prebivalištem na području  Općine Brtonigla - Verteneglio koji su završili cijelo osnovnoškolsko obrazovanje sa odličnim uspjehom  na kraju šk. god. 2017./2018.

na dostavu prijava radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu  koju dodjeljuje Općina Brtonigla - Verteneglio.

Obrazac prijave može se podignuti u prijamnom uredu Općine Brtonigla - Verteneglio na adresi: Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla  ili na službenim web stranicama Općine Brtonigla  www.brtonigla-verteneglio.hr

Prijavu sa traženim prilozima treba dostaviti  osobno ili poštom, na adresu: Općina Brtonigla - Verteneglio,  Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla.

Rok prijave je do  27. srpnja  2018. godine.

Pročitano 42 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr