Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG PUNKTA RONKI – UPU 34

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog punkta Ronki – UPU 34 provesti će se od 03. studenog 2014. g do 03. prosinca 2014. godine.

2. Uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla, svakog radnog dana od 8 – 11 sati, te na mrežnim stranicama Općine Brtonigla – www.brtonigla-verteneglio.hr

3. Javno izlaganje održati će se u srijedu dana 19. studenog 2014. godine u prostorijama Općine Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, s početkom u 14.00 sati.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

- upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla,
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu Općina Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

 

Jedinstveni upravni odjel Općinr Brtonigla

  • Pregleda: 1490
Preuzimanje priloga:
Javna_rasprava_UPU-TP_Ronki.doc [83Kb]
Uploaded Četvrtak, 23 Listopad 2014 by Brtonigla-Verteneglio