Odaberite svoj jezik

Radna tijela općinskog načelnika

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio, broj 11/21)
1. Neš Sinožić, mag. ing. agr., Općinski načelnik – predsjednik,
2. Elena Barnaba', vijećnica Općinskog vijeća – članica i
3. Morena Brečević Štifanić, mag.iur., Samostalni upravni referent za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela – članica.

Komisija za primopredaju posjeda poslovnih prostora
- Kristina Brljavac, Viši stručni suradnik za javnu nabavu i naplatu općinskih prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio, predsjednica
- Morena Brečević Štifanić, Samostalni upravni referent za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla- Verteneglio i
- Admir Martinović, Referent za vođenje investicije i pripremu EU projekata Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla- Verteneglio.

Komisija za primopredaju posjeda javnih površina
- Kristina Brljavac, Viši stručni suradnik za javnu nabavu i naplatu općinskih prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio,
- Morena Brečević Štifanić, Samostalni upravni referent za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla- Verteneglio- predsjednica i
- Ivan Štajerac, Poljoprivredno – komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla- Verteneglio.

  • Pregleda: 646