Odaberite svoj jezik

Na slici se vidi cijelo naselje Brtonigla sa poljima i šumama oko njega. Slika prikazuje naselje sa velike visine te je ona izrađena pomoću satelita Google Maps-a.

 

 

BRTONIGLA

Prema podacima popisa stanovništva koji je obavljen 2011. godine, naselje Brtonigla broji 805 stanovnika, od čega 418 muškog spola a 387 ženskog spola. Naselje Brtonigla se dijeli na 15 manjih mjesta: Brtonigla, Druškovići, Fernetići, Gornji Katunari (Pisine), Donji Katunari, Kovri, Kršin, Škrinjari, Turini, Valentići, Grobice, Marinčići, Vrh Marcari, Boboci, Valica.

Fešte i manifestacije koje se tradicionalno odvijaju u naselju Brtonigla tijekom godine su slijedeće:
- Sv. Zenon, Dan Općine, dana 12. travnja;
- Festival Istarske malvazije (krajem lipnja ili početkom srpnja);
- Sv. Rok, 16. kolovoza, traje nekoliko dana
- Tradicionalna Gljivarijada tijekom mjeseca studenog
- Božični sajam, sredinom 12. mjeseca.


 

Na slici se vidi cijelo naselje Fiorini sa poljima i šumama oko njega. Slika prikazuje naselje sa velike visine te je ona izrađena pomoću satelita Google Maps-a.

 

FIORINI

Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine, naselje Fiorini broji 165 stanovnika, od čega 82 muškog spola a 83 ženskog spola.
Naselje Fiorini se dijeli na 2 manja mjesta: Fiorini i Balbije.
Fešta koja se tradicionalno organizira u Fiorinima je Otava, koja u proljeće okuplja lokalne stanovnike i znatiželjne posjetitelje koji uživaju u sportskim manifestacijama i u degustaciji lokalnih proizvoda.


 

Na slici se vidi cijelo naselje Karigador sa poljima i šumama oko njega. Slika prikazuje naselje sa velike visine te je ona izrađena pomoću satelita Google Maps-a.

 

KARIGADOR

Karigador, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, broji 189 stanovnika, od čega 97 muškog spola a 92 ženskog spola. Naselje Karigador se sastoji od 5 manjih mjesta: Karigador, Mala Punta, Velika Punta, Kamp Park Umag i Štroligarija.
Tradicijonalna fešta pod nazivom "Večeri Karigadora" odvija se svake godine na molu u Karigadoru krajem mjeseca srpnja.


 

Na slici se vidi cijelo naselje Nova Vas sa poljima i šumama oko njega. Slika prikazuje naselje sa velike visine te je ona izrađena pomoću satelita Google Maps-a.

 

NOVA VAS

Nova Vas broji 359 stanovnika, od čega 167 muškog spola a 192 ženskog spola. Naselje Nova Vas se sastoji od 9 manjih mjesta: Nova Vas, Špinutija, Donji Srbani, Gornji Srbani, Medelini, Pavići, Čendaki, Dubac, Brekija.
Na dan Sv. Lovre, sredinom kolovoza, u centru naselja Nova Vas organizira se velika fešta koja okuplja sve lokalne stanovnike i brojne posjetitelje i turiste koji uživaju u plesu do ranih jutarnjih sati i u kušanju lokalnih specijaliteta.


 

Na slici se vidi cijelo naselje Radini sa poljima i šumama oko njega. Slika prikazuje naselje sa velike visine te je ona izrađena pomoću satelita Google Maps-a.

 

RADINI
Naselje Radini, prema popisu stanovništva iz 2011. godine broji 108 stanovnika, od čega 51 muškog spola a 57 ženskog spola. Naselje Radini sastoji se od 3 manja mjesta: Radini, Lukoni i St. Koči (Škrabarija).
U centru naselja Radini početkom ljeta se tradicionalno odvija Fešta Gospe Lurdske, koja svake godine okuplja veliki broj posjetitelja. U sklopu ove manifestacije svake se godine organizira već tradicionalna biciklijada, kojoj slijedi večernja zabava.

  • Pregleda: 5158