Srijeda, 18 Travanj 2018 10:01

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio  (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.06/18 ) Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio ovim natječajem prodaje nekretninu u naselju Karigador prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.

Pročitano 198 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr