Srijeda, 23 Svibanj 2018 20:01

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla-Verteneglio  (KLASA:944-05/18-50/19 URBROJ:2105/04-02/01-18-2 od 21. svibnja 2018. godine ) Općinski načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio ovim natječajem prodaje nekretnine u naselju Pavići prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.

Pročitano 64 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr