Četvrtak, 14 Lipanj 2018 19:44

Obavijest o ishodu Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla–Verteneglio od 21. svibnja 2018.godine

Po provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA:944-05/17-50/06 URBROJ:2105/04-02/01-18-3 od 21. svibnja 2018.godine), objavljenog dana 23. svibnja 2018.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla - Verteneglio i na njezinim službenim web stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik je dana 08. lipnja 2018. godine, donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku.

Pročitano 60 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr