Četvrtak, 01 Ožujak 2018 10:13

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla - Verteneglio u 2018. godini

Na temelju članka 4. i 8. Uredbe  o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio  br.: 12/15), Općina Brtonigla – Verteneglio objavljuje  Godišnji plan raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla - Verteneglio u 2018. godini, koji se nalazi u privitku.

Pročitano 146 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr