Zakupi

Po provedenom Javnom natječaju za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA: 944-05/18-50/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-8 od 29. siječnja 2018.godine), objavljenog dana 01. veljače 2018.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla - Verteneglio i na njezinim službenim web stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik, dana 22. veljače 2018. godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku.
Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/17-30/07 URBROJ: 2105/04-02/01-18-9 od 01. veljače 2018.godine), objavljenog dana 01. veljače 2018.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla - Verteneglio i na njezinim službenim web stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik, dana 14. veljače 2018. godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio koja se nalazi u privitku.
Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda. Opis poslovnog prostora koji se izlaže natječaju, svi uvjeti natječaja kao i način podnošenja ponuda, nalaze se u tekstu u privitku.
Raspisuje se natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda. Popis nekretnina, svi uvjeti natječaja kao i način podnošenja ponuda, nalaze se u tekstu u privitku.
Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-01/17-10/02 URBROJ: 372-01/17-10/02  od 24. srpnja 2017. godine), objavljenog dana 25.srpnja 2017.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla i na službenim web stranicama Općine Brtonigla ww.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 11. kolovoza 2017. godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla koja se nalazi u privitku.
Po provedenom Javnom natječaju za davanje na korištenje nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla radi postavljanja privremenih objekata  (KLASA: 372-03/17-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od  12. lipnja 2017. godine), objavljenog dana 13. lipnja 2017.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 06. srpnja 2017. godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o privremenom korištenju nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla radi postavljanja privremenih objekata, koja se nalazi u privitku.
Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/12 URBROJ: 2105/04-02/01-17-10 od 26. svibnja 2017.godine), objavljenog dana 29. svibnja 2017.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla i na službenim web stranicama Općine Brtonigla ww.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 06. srpnja 2017. godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla koja se nalazi u privitku.
Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (NN br.125/11 i 64/15), Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj  5/12, 12/12 I 22/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 372-01/17-10/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-7 od 20. srpnja 2017.godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 24. srpnja 2017.godine, raspisao je Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla, koji se nalazi u privitku.
Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (NN br.125/11 i 64/15), Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj  5/12, 12/12 I 22/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 372-03/16-30/12 URBROJ: 2105/04-02/01-17-9 od 25. svibnja 2017.godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 26. svibnja 2017.godine, raspisao je Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla, koji se nalazi u privitku.
Stranica 1 od 4

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr