Četvrtak, 15 Veljača 2018 17:53

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA: 372-03/17-30/07 URBROJ: 2105/04-02/01-18-9 od 01. veljače 2018.godine), objavljen dana 01. veljače 2018.godine

Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/17-30/07 URBROJ: 2105/04-02/01-18-9 od 01. veljače 2018.godine), objavljenog dana 01. veljače 2018.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla - Verteneglio i na njezinim službenim web stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik, dana 14. veljače 2018. godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio koja se nalazi u privitku.

Pročitano 181 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr