Petak, 02 Ožujak 2018 08:31

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio KLASA: 944-05/18-50/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-8 od 29. siječnja 2018.godine

Po provedenom Javnom natječaju za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA: 944-05/18-50/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-8 od 29. siječnja 2018.godine), objavljenog dana 01. veljače 2018.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla - Verteneglio i na njezinim službenim web stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Općinski načelnik, dana 22. veljače 2018. godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku.

Pročitano 177 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr