Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE ŠTRPE

Po provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA:944-05/22-50/04 URBROJ:2163-13-04/01-22-40 od 09. rujna 2022.godine), koji je  objavljen dana 09.rujna 2022. godine, na web stranici Općine,  na oglasnim pločama u sjedištu Općine Brtonigle - Verteneglio,te u dnevnom glasilu Glas Istre,  Općinsko vijeće je dana 25.studenog 2022.godine, donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku.

 

Štrpe natječaji za prodaju

  • Pregleda: 289
Preuzimanje priloga:
5. Odluka o odabiru ponuda za nekretnine zona Štrpe- Natječaj 2.docx [56.09Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 28 Studeni 2022 by Brtonigla-Verteneglio