Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE ŠTRPE

Po provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA:944-05/22-50/04 URBROJ: 2163-13-04/01-22-62 od 15.prosinca 2022.godine,) koji je objavljen dana 16. prosinca 2022. godine, na web stranici Općine i  na oglasnim pločama u sjedištu Općine Brtonigle - Verteneglio, te u dnevnom glasilu Glas Istre,  Općinsko vijeće je dana 27.veljače 2023.godine, donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku

 

Štrpe natječaji za prodaju

  • Pregleda: 198
Preuzimanje priloga:
7. Odluka o odabiru ponuda za nekretnine zona Štrpe- Natječaj 3.docx [17.59Kb]
Uploaded Srijeda, 01 Ožujak 2023 by Brtonigla-Verteneglio