Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA – VERTENEGLIO NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE ŠTRPE OD 04.TRAVNJA 2022. GODINE

Po provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA:944-05/22-50/04 URBROJ:2163-13-04/01-22-7 od 04. travnja 2022.godine), koji je objavljen dana 29.travnja 2022. godine, na web stranici Općine i na oglasnim pločama u sjedištu Općine Brtonigle - Verteneglio,te u dnevnom glasilu Glas Istre dana 30.04.2022. godine, Općinsko vijeće je dana 11.srpnja 2022.godine, donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku.

 

Štrpe natječaji za prodaju

  • Pregleda: 432
Preuzimanje priloga:
11.07.2022. Odluka o odabiru ponuda za prodaju nekretninae zona Štrpe.docx [53.5Kb]
Uploaded Srijeda, 13 Srpanj 2022 by Brtonigla-Verteneglio