Odaberite svoj jezik

Po provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA:944-05/23-50/03 URBROJ: 2163-13-04/05-23-4 od 27. veljače 2023.godine,) koji je objavljen dana 15. ožujka 2023. godine, na web stranici Općine i  na oglasnim pločama u sjedištu Općine Brtonigle - Verteneglio, te u dnevnom glasilu Glas Istre,  Općinsko vijeće je dana 22. svibnja 2023.godine, donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku.

 

  • Pregleda: 291
Preuzimanje priloga:
9 Odluke o odabiru ponude Donji Srbani.docx [22.38Kb]
Uploaded Petak, 16 Lipanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio