Odaberite svoj jezik

Po provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA:944-05/23-50/04 URBROJ: 2163-13-04/05-23-5 od 22. svibnja 2023.godine,) koji je objavljen dana 17. lipnja 2023. godine, na web stranici Općine i  na oglasnim pločama u sjedištu Općine Brtonigle - Verteneglio, te u dnevnom glasilu Glas Istre,  Općinsko vijeće je dana 18. srpnja 2023.godine, donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku.

 

  • Pregleda: 374
Preuzimanje priloga:
4 Odluka o odabiru ponude.docx [15.5Kb]
Uploaded Srijeda, 19 Srpanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio