Odaberite svoj jezik

Po provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio po poticajnim uvjetima (KLASA:944-07/23-01/03 URBROJ: 2163-13-04/05-23-7 od 22. svibnja 2023.godine,) koji je objavljen dana 17. lipnja 2023. godine, na web stranici Općine i  na oglasnim pločama u sjedištu Općine Brtonigle - Verteneglio, te u dnevnom glasilu Glas Istre,  Općinsko vijeće je dana 18. srpnja 2023. godine, donijelo Odluku o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem ostvarenih bodova i o sklapanju ugovora o prodaji po poticajnim uvjetima koja se nalazi u privitku.

 

  • Pregleda: 315
Preuzimanje priloga:
5 Odluka o odabiru ponude poticajna.docx [15.46Kb]
Uploaded Srijeda, 19 Srpanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio