Odaberite svoj jezik

Obavijest o ishodu Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio za naselje Nova Vas, Karigador i Kovri od 27. kolovoza 2021.godine

Po provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA:944-05/21-50/09 URBROJ:2105/04-01-21-16 od 29. srpnja 2021.godine), objavljenog dana 27. kolovoza 2021.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla - Verteneglio i na službenim web stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr, Općinsko vijeće je dana 12. listopada 2021.godine, donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio koja se nalazi u privitku.

 

  • Pregleda: 461
Preuzimanje priloga:
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po Natječaju KLASA 944-05-21-50-09 objavljen 27. kolovoza 2021..docx [15.39Kb]
Uploaded Utorak, 19 Listopad 2021 by Brtonigla-Verteneglio