Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA – VERTENEGLIO NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „ŠTRPE“  (OBJAVLJEN 29.04.2022.)

Obavještavaju se svi ponuditelji u Natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio na području poduzetničke zone „Štrpe“, KLASA: 944-05/22-50/04 URBROJ: 2163-13-04/01-22-7 od 04.travnja 2022.godine, koji je objavljen dana 29.travnja 2022. godine, da će otvaranje ponuda biti u petak, 27. svibnja 2022. godine u 10:00 sati.

Otvaranje ponuda će se izvršiti na lokaciji Brtonigla-Verteneglio, Sv. Križ 2, Udruga ZAJEDNICA TALIJANA BRTONIGLA - COMUNITA' DEGLI ITALIANI VERTENEGLIO (sala na I katu)

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA RASPOLAGANJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Štrpe natječaji za prodaju

  • Pregleda: 533