Odaberite svoj jezik

Obavještavaju se svi učesnici u Natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio KLASA:944-07/23-50/04 URBROJ:2163-13-04/05-23-5 od 22. svibnja 2023.godine, raspisan na temelju Odluke Općinskog Vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio br.8/23), a objavljen dana 17.06.2023. godine, da će otvaranje ponuda biti u petak, 07. srpnja  2023. godine u 12:00 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će se u Sali za sastanke u sjedištu Općine Brtonigla -Verteneglio.

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA RASPOLAGANJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

  • Pregleda: 277