Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA – VERTENEGLIO ZA NASELJE KOVRI (OBJAVLJEN 24.07.2021.)

Obavještavaju se svi učesnici u Natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio KLASA:944-05/19-50/12 URBROJ:2105/04-01-21-139 od 24. ožujka 2021.godine, raspisan na temelju Odluke Općinskog Vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio br.03/21 i 05/21), a objavljen dana 24.07.2021. godine, da će otvaranje ponuda biti u petak, 20. kolovoza 2021. godine u 13:30 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će se u Sali za sastanke u sjedištu Općine Brtonigla -Verteneglio.

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA RASPOLAGANJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

  • Pregleda: 552