Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA – VERTENEGLIO ZA NASELJE NOVA VAS, KARIGADOR I KOVRI (OBJAVLJEN 27.08.2021.)

Obavještavaju se svi učesnici u Natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio KLASA:944-05/21-50/09 URBROJ:2105/04-01-21-16 od 29. srpnja 2021.godine, raspisan na temelju Odluke Općinskog Vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio br.10/21), a objavljen dana 27.08.2021. godine, da će otvaranje ponuda biti u petak, 24.09.2021. godine u 10:00 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će se u Sali za sastanke u sjedištu Općine Brtonigla -Verteneglio.

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA RASPOLAGANJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

  • Pregleda: 517