Odaberite svoj jezik

Po provedenom Natječaju za prodaju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 940-07/23-01/02 URBROJ: 2163-13-04/05-24-7 od 10. siječnja 2024. godine), objavljen dana 11. siječnja 2024. godine, utvrđeno je da nema zaprimljenih ponuda.

 

  • Pregleda: 140