Odaberite svoj jezik

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda za Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (objavljen 24. srpnja 2021.)

Obavještavaju se svi učesnici Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA: 372-03/21-30/07 URBROJ: 2105/04-02/01-21-2 od 22. srpnja 2021. godine), koji je objavljen dana 24. srpnja 2021. godine, da će javno otvaranje ponuda biti u utorak, 03. kolovoza 2021. godine, u 12,00 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će se u Sali za sastanke u sjedištu Općine Brtonigla - Verteneglio.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora

  • Pregleda: 526