Odaberite svoj jezik

Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. (KLASA:604-01/22-10/01 URBROJ:2163-13-04/04-22-2 od 03. listopada 2022.godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla – Verteneglio za akademsku godinu 2022./2023., koja se objavljuje u privitku. Podnositelji prijava mogu na ovaj Prijedlog rang liste podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku Općine Brtonigla - Verteneglio, na adresu: Općina Brtonigla - Verteneglio, 52474 Brtonigla - Verteneglio, Trg sv. Zenona 1,  u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Prijedloga na općinskoj oglasnoj ploči (dana 27. listopada 2022.godine).

 

  • Pregleda: 338
Preuzimanje priloga:
Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022.-2023..docx [54.34Kb]
Uploaded Četvrtak, 27 Listopad 2022 by Brtonigla-Verteneglio