Odaberite svoj jezik

2. Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na 2. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-01/20-10/01 URBROJ:2105/04-02/01-20-18 od 15. prosinca 2020.godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila 2. Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla - Verteneglio za akademsku godinu 2020./2021.. U roku za podnošenje pisanih prigovora na objavljen prijedlog rang liste nije bilo nikakvih zaprimljenih prigovora. Stoga se objavljuje 2.Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020./2021., na temelju koje će odabrani studenti sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Brtonigla - Verteneglio.

 

  • Pregleda: 616
Preuzimanje priloga:
2. Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za ak.god. 2020.-2021..docx [51.33Kb]
Uploaded Četvrtak, 21 Siječanj 2021 by Brtonigla-Verteneglio